לגבי חוקים של יבוא אישי

לגבי מיסוי כללי

1. טובין המיובאים בדואר או במשלוחי אוויר ע”י אדם פרטי והם מיועדים לשימושו האישי (למעט טבק ואלכוהול) פטורים מתשלום מיסי יבוא אם ערכם של הטובין עצמם (לא כולל הובלה וביטוח) אינו עולה על 75$. 2. טובין כאמור שערכם (לא כולל הובלה וביטוח) גבוה מ-75$ אך אינו עולה על 325$- פטורים מתשלום מכס אך חייבים בתשלום מס-קניה (אם חל עליהם) ובתשלום מע”מ בשיעור 16% מערך העיסקה (כולל הובלה וביטוח). 3. את שיעורי המסים החלים על פריטים שונים, בהתאם לערכם, ניתן למצוא בטבלת מסים מרוכזים שבאתר רשות המסים: http://62.219.95.10/misimmerukht

בכבוד רב,
רקפת ישי
מנהלת תחום יבוא אישי

___________________________________________________________

לגבי פטור ממסים עד 75$

חישוב מחיר עיסקה בפרט 614 – הבהרה סיווג טובין בפרט 614 מותנה, בין היתר, בכך שמחיר העיסקה שלהם אינו עולה על 50$, ולגבי ספרים, הלבשה והנעלה הנשלחים כחבילות שי, שמחיר העסקה שלהם לא יעלה על 75$. בדברי ההסבר לצו כתוב: "ערך הטובין ייקבע לפי המחיר ששולם עבור העסקה, לא כולל הובלה וביטוח אם אינם כלולים בו מלכתחילה". למען הסר ספק, יובהר כי רק במקרים בהם לא ניתן "לכמת" את המרכיבים מתוך המחיר ששולם עבור העיסקה יכלול הערך לצרכי מכס את ערך העיסקה כולו. בכל מקרה אחר כאשר ניתן "לחלץ" את עלויות ההובלה והביטוח, גם אם שולמו באותה חשבונית, לא יכללו עלויות אלו בערך עיסקה. http://ozar.mof.gov.il/

חוק 75 דולר

מכאן: http://taxes.gov.il/customs/PersonalImport/Pages/CustomsPersonalImportHanhayot.aspx#blank

 

לגבי איחוד חבילות והצהרות שגויות:

די בכך שהטובין אינם תואמים את הפרטים הכתובים בהצהרת הייבוא או בתווית של חבילת הדואר כדי שניתן יהיה לתופסם, גם אם ההצהרה הכוזבת נמסרה ללא ידיעת הנמען.
במקרה של הצהרה כוזבת, רשות המסים רשאית לחלט את הטובין או להטיל קנס על היבואן (מזמין החבילה) בגובה כפל המסים בנוסף לתשלום מסי ייבוא כתנאי לקבלת הטובין.
יודגש כי מזמין החבילה הוא שאחראי על תוכן ההצהרה כלפי המכס. אשר על כן מומלץ, במיוחד למי שרוכש טובין באמצעות האינטרנט, לוודא עם ספק הטובין כי ההצהרה על גבי החבילה תואמת את הטובין המצויים בחבילה וכן, את נכונות הפרטים המופיעים לגבי עסקת הרכישה, לרבות מחיר הטובין.

שתי חבילות או יותר שיישלחו מאותו ספק לאותו לקוח בהפרש של עד 72 שעות, ייחשבו כמשלוח אחד שפוצל, ומסי הייבוא יחושבו לפי ערכם הכולל של כל הטובין יחד.

שיעור המס ייקבע לפי ערך המוצר בלבד, אך יחול על ערך המוצר כולל המשלוח והביטוח

מכאן: http://taxes.gov.il/CUSTOMS/PERSONALIMPORT/Pages/TaxesIshiParcels.aspx

 

לינקים שימושיים

מס קניה ומכס
http://62.219.95.10/TaarifHistory/SeifimList.aspx?valuedate=20110618&helek=18&perek=90&prat=01

תעריפים
http://62.219.95.10/misimmerukht/

 

כאן תוכלו למצוא טבלה של כל המיסים שתצטרכו לשלם עבור חבילות שלכם

כדי לכם להציץ בטבלה, כי מאד נוחה ומפורטת, היא נראת כך,

מס לחבילה

 

כאן תוכלו למצוא טופס ערעור למכס על גובה המסים

 

אני ממליצה לכולם לבדוק לפני שאתם קונים כמה מס תצטרכו לשלם בדיוק.

 

 

 

Share This:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *